Holistično zdravje in zdravljenje

Zdravje je idealno ravnovesje med vsemi glavnimi deli našega bitja – telesom, umom in dušo – ter našim okoljem in vsem, s čimer se srečujemo. Beseda holističen izhaja iz grške besede »holos«, cel, celoten. Tudi angleška beseda »healing« izhaja iz nje, od tod tudi izraz »whole«, cel in holističen.

Zdravljenje je celost v pravem pomenu besede in ne samo kot jo vidimo in doživljamo v fizičnem življenju. Obsega našo celotno bit – fizično, čustveno, mentalno in duhovno. Če zanemarimo samo enega od teh vidikov, ne moremo biti zdravi.

Vse duhovne poti nam govorijo, naj pogledamo vase. Pri vsem, kar je v zvezi z zdravjem, se vedno ravnajmo po tem navodilu. Zdravljenje pride od znotraj! Telo se zdravi samo. To zdravljenje pa lahko začnemo z zunanjimi sredstvi, ki pomagajo sprožiti samozdravljenje telesa.

Za resnično zdravljenje je potrebno izpolniti nekaj pogojev:

Razumeti moramo osnovne vzorce svojega zdravja – naše močne in šibke točke.

To pomeni, da moramo spoznati svoje telo, kako se odziva na zunanje vplive, kaj lahko prenesemo, česa ne. Kajti bolezen se pogosto pojavi v šibkem delu telesa. Oslabljen del je lahko posledica stresa ali pa je občutljiv zaradi naših genov. Vendar to ne pomeni, da nam je bolezen usojena. Lahko da imamo v telesu biološko šibko področje, vendar s svojo svobodno voljo mi odločamo o zdravju in ni nujno, da tam tudi zares zbolimo. Če se zavedamo takih šibkosti in občutljivosti, jih lahko zavestno okrepimo, da se ravnotežje ne poruši.

Bolezenska stanja glejmo kot simptome.

Vsako fizično neravnovesje, nelagodje in bolezen je zgolj simptom. Bolezenski simptom je povzročilo in sprožilo nekaj drugega – morda negativen čustveni ali mentalni vzorec, stres ali kaj podobnega. Pogosto zanemarjam osvoje negativne vzorce in neravnovesja, dokler nas res ne udarijo po glavi. V večini primerov je fizična bolezen prijateljsko opozorilo našega telesa, saj nam telo govori, da se je nekje porušilo ravnovesje in je potrebna sprememba.

Sprejeti moramo odgovornost in poiskati alternative, ki ugodno učinkujejo na celotno naše bitje.

Pripravljeni moramo biti na to, da razširimo svoje poglede in uporabimo alternative za obnovitev zdravja in ravnovesja na vseh ravneh. Te alternative niso vedno hitre in enostavne, a če jih pravilno uporabimo, pogosto učinkovito odstranijo simptome in njihove vzroke.

Vsak mora zase poiskati metode, kombinacije, ki so zanj najprimernejše in odgovarjajo njegovemu energijskemu sistemu, fizičnemu in nefizičnemu. Ko odkrivamo alternative, ki so za nas učinkovite, upoštevamo vse vidike svojega bitja. Naša čustva, miselni vzorci in duhovni vidiki so enako pomembni za naše zdravje kot fizično stanje naših telesnih sistemov, tkiv in organov. Če si želimo zdravja in energije, potem moramo to upoštevati.

Pri vzdrževanju uravnovešenega zdravja uporabljajmo zdravo pamet.

Ljudje, ki se podajo na duhovno pot, radi zanemarijo svoje fizično telo. Predstava, da z duhovnim življenjem avtomatično poskrbimo za fizične potrebe, je napačna. Resnica je, da morata iti oba z roko v roki. Starodavni spisi govorijo, da je telo tempelj, ki zahteva našo skrb. Če dovolj ne skrbimo za fizični tempelj, si nakopljemo težave, pa če so naše misli še tako duhovno naravnane. Ta skrb vključuje naslednje:

  1. Pravilno prehrano.
  2. Dovolj telesnega gibanja.
  3. Dovolj počitka.
  4. Pravilno dihanje.

Lahko da smo najbolj duhovno obdarjena oseba na svetu, ampak če ne poskrbimo za telo na vse štiri načine, se nas bo bolezen zagotovo lotila.

puncka voha rozeLjudje smo multidimenzionalna bitja. Hkrati delujemo v fizični, emocionalni, mentalni in duhovni dimenziji. Da bi bili zares zdravi, se moramo naučiti, kako vse te dimenzije vzajemno učinkujejo in vplivajo na naše splošne zdravstvene vzorce. Upoštevati moramo metafizičen vidik zdravja, kar pomeni onkraj fizičnega. Ljudje ponavadi gledamo nase iz omejene perspektive. Obdani smo z mesom. Lahko da govorimo o duši ali duhu, a smo vendarle fizična bitja. Mislimo, čutimo, delujemo in se odzivamo na podlagi fizičnega zavedanja. Naše misli in občutki sicer niso fizično otipljivi, vendar vplivajo na fizična stanja in perspektive.

Večina bolezni ima metafizičen vzrok. Ponavadi ne izvirajo iz fizičnega telesa ali okolja.Tiste stvari, bitja v našem fizičnem okolju, ki jih najpogosteje krivimo za naše bolezni – virusi, bakterije, paraziti in podobno – so pravzaprav ves čas okoli nas.

Neuravnovešena čustva, razmišljanja in misli črpajo našo naravno fizično energijo in imunost, tako da hitreje »staknemo prehlad« ali podležemo kaki drugi bolezni. In tudi če zbolimo zaradi premalo telesnega gibanja ali neprimerne prehrane, je potrebno raziskati čustvene in mentalne vzroke takih navad. Kar pa je ponavadi težko, saj brskati po sebi ponavadi ni prijetno. Če pa začnemo, smo na poti, ki nas vodi daleč...do veselja do življenje in zdravja!

Vir, povzeto po: Ted Andrews: priročnik za zdravilce